Дрон кодчилолын улсын II уралдаан"-г зохион байгууллаа

2024 оны 05 сарын 25нд МУБИС-ийн Дүрслэх Урлаг Технологийн Сургууль , МУБИС-Боловсрол судлалын сургууль хамтран "Дрон кодчилолын улсын II уралдаан"-г зохион байгууллаа. Уг уралдаанд Нийслэлийн дүүргүүдээс гадна Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Говь-Алтай аймгаас багш, сурагчид, гэр бүлээрээ дроныг сонирхон хичээллэгчид нийт 16 баг оролцсон бөгөөд дунд ангийн төрөлд Говь-Алтай аймгийн Э.Даваадорж багштай 3-р сургуулийн 9а ангийн сурагч Ч.Шинэжаргал, 9а ангийн сурагч Б.Галбадрах нар, ахлах ангийг төрөлд Сэлбэ олон сургуулийн Э.Лхагвасүрэн, Ц.Мижиддорж багштай 10а ангийн суралцагч Г. Сайнцаг, 11а ангийн суралцагч Г.Өнөбилэг нар тус тус тэргүүн байрыг эзэллээ.

Уг уралдааны ялагч багууд энэ жил БНХАУ-ын Ханжоу ротод болох олон улсын уралдаад оролцох эрхээр шагнууллаа. Уг уралдааныг анх БНСУ-ын иргэний нисэхийн холбоотой Fka Edu -тэй хамтран зохион байгуулж байсан бол энэ жил уг уралдааныг угтсан олон улсын сургалтыг мөн хамтран зохион байгуулсан юм. Монгол улсад Дрон кодчилолыг хөгжүүлэх үйлсэд оролцож буй, дэмжин ажиллаж буй бүх хүмүүстээ талархал илэрхийлж, амжилт хүсье!

2024 оны 05 сарын 25нд МУБИС-ийн Дүрслэх Урлаг Технологийн Сургууль , МУБИС-Боловсрол судлалын сургууль хамтран "Дрон кодчилолын улсын II уралдаан"-г зохион байгууллаа. Уг уралдаанд Нийслэлийн дүүргүүдээс гадна Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Говь-Алтай аймгаас багш, сурагчид, гэр бүлээрээ дроныг сонирхон хичээллэгчид нийт 16 баг оролцсон бөгөөд дунд ангийн төрөлд Говь-Алтай аймгийн Э.Даваадорж багштай 3-р сургуулийн 9а ангийн сурагч Ч.Шинэжаргал, 9а ангийн сурагч Б.Галбадрах нар, ахлах ангийг төрөлд Сэлбэ олон сургуулийн Э.Лхагвасүрэн, Ц.Мижиддорж багштай 10а ангийн суралцагч Г. Сайнцаг, 11а ангийн суралцагч Г.Өнөбилэг нар тус тус тэргүүн байрыг эзэллээ.

Уг уралдааны ялагч багууд энэ жил БНХАУ-ын Ханжоу ротод болох олон улсын уралдаад оролцох эрхээр шагнууллаа. Уг уралдааныг анх БНСУ-ын иргэний нисэхийн холбоотой Fka Edu -тэй хамтран зохион байгуулж байсан бол энэ жил уг уралдааныг угтсан олон улсын сургалтыг мөн хамтран зохион байгуулсан юм. Монгол улсад Дрон кодчилолыг хөгжүүлэх үйлсэд оролцож буй, дэмжин ажиллаж буй бүх хүмүүстээ талархал илэрхийлж, амжилт хүсье!

Бусад мэдээ