Оюутны клуб, дугуйлан

Дүрслэх Урлаг, Технологийн Сургуульд  мэргэжлийн ур чадварт суралцах, сонирхол хоббигоо хөгжүүлэх чиглэлээр "ТАНАН" клуб, "МОНДОН БӨМБӨГИЙН КЛУБ" нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.