Оюутан

Дүрслэх Урлаг, Технологийн Сургууль 2023-2024 оны хичээлийн жилд бакалаврын түвшинд 6 мэргэжлээр 537 оюутан, магистрын түвшинд 110, докторын түвшинд 78 суралцагч суралцаж байна.