Сургалтын орчин

Дүрслэх Урлаг технологйн сургууль нь нийт 49 анги танхимтай. Үүнээс захиргаа өрөө 4, урлан-12, танхим-12, лабортори-9, өрөө-6, “MNUE” арт галерей-1 бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.