Технологийн Тэнхим

Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор (Ph.D) дэд профессор Г.Чулуунаа , профессор Д.Сэрээтэрдорж, багш доктор (Ph.D) дэд профессор П. Түмэнхишиг, В.Баяржаргал, С.Даваа-Очир, Ч.Батцэцэг, М.Баасанбаяр нар ажиллаж байна.


И-мэйл хаяг: technology@msue.edu.mn

Доктор (Ph.D) дэд профессор Г.Чулуунаа

Дэлгэрэнгүй

Доктор (Ph.D) профессор Д.Сэрээтэрдорж

Дэлгэрэнгүй

Доктор (Ph.D) дэд профессор П.Түмэнхишиг

Дэлгэрэнгүй

С.Даваа-Очир

Дэлгэрэнгүй

В.Баяржаргал

Дэлгэрэнгүй

Ч. Батцэцэг

Дэлгэрэнгүй

М.Баасанбаяр

Дэлгэрэнгүй