Дизайн, Зураг Зүйн Тэнхим

Тэнхимийн эрхлэгчээр Ч.Мөнхбаяр, М.Моломжамц доктор (Ph.D) дэд профессор, ахлах багш Р.Гоцбаяр доктор (Ph.D), Г.Одпүрэв доктор (Ph.D), багш албан тушаалд Ц.Мөнхцэцэг, Д.Амгаланбаяр, А.Алтантуул, О.Орхон нар ажиллаж байна.


И-мэйл хаяг: design@msue.edu.mn

Ч.Мөнхбаяр

Дэлгэрэнгүй

Доктор (Ph.D) дэд професор М.Моломжамц

Дэлгэрэнгүй

Доктор (Ph.D) Р.Гоцбаяр

Дэлгэрэнгүй

Доктор (Art.D) Г.Одпүрэв

Дэлгэрэнгүй

М.Уранмандах

Дэлгэрэнгүй

Ц.Мөнхцэцэг

Дэлгэрэнгүй

Д.Амгаланбаяр

Дэлгэрэнгүй

А.Алтантуул

Дэлгэрэнгүй

О. Орхон

Дэлгэрэнгүй