Булган аймгийн дүрслэх урлаг, дизайн технологи, зураг зүйн нийт багш нарт агуулга хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.

МУБИС-ийн Дүрслэх Урлаг Технологийн Сургуулиас Булган аймгийн дүрслэх урлаг, дизайн технологи, зураг зүйн нийт багш нарт Булган аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, "Шинэ багш" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дүрслэх урлаг, дизайн технологийн багш нарын заах арга зүйн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, туршлага судлах зорилгоор агуулга хөгжүүлэх сургалт явагдлаа.

Бусад мэдээ