ДИЗАЙН ЗУРАГ ЗҮЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨРӨЛЖСӨН XVIII ОЛИМДИАДЫН НЭГИЙН ДАВАА БОЛЛОО

Дизайн зураг зүйн мэргэжлийн төрөлжсөн  XVIII олимпиадын 1-ийн даваа 2024-02-24-ний өдөр амжилттай болж өндөрлөв. Олимпиадад оролцож буй багш, сурагчид Зураг зүй, График дизайн, Хувцасны дизайн, Интерьер дизайн, Медиа дизайны төрлөөр оролцож авьяас чадвараа сорьлоо. Багш сурагчиддаа амжилт хүсье. 

Бусад мэдээ