ДУТС  нь  хөтөлбөрийн  алба,  нэг төв, гурван тэнхимтэй. Одоогоор нийт 28 үндсэн багш, хөтөлбөрийн албаны 3 ажилтан, үйлчилгээний 15 ажилтантай байна. Үүнээс 3 профессор, 5 дэд профессор, 4 ахлах багш сургалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж байна. Тус сургуульд “Сургалт туршилтын төв”  ажиллаж байна.

Тус сургууль нь бакалаврын түвшинд “Багш, урлагийн боловсрол”, “График дизайн”, “Хувцас дизайн”, зэрэг хөтөлбөрөөр сургалт явуулж, Дүрслэх урлагийн багш, Дизайн технологийн багш, Дизайн зураг зүйн багш, Компьютер график, Мультмедиа дизайн, Хувцасны дизайн  зэрэг мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн төгсгөж байна.

Магистрын түвшинд судлаач магистрт 5, мэргэжлийн 3 хөтөлбөр, докторантурт 1 хөтөлбөр тус тус хэрэгжүүлж байна.

Бакалаврын хөтөлбөр
» Дүрслэх урлагийн багш
» Дизайн технологийн багш
» Дизайн зураг зүйн багш
» Компьютер график
» Мультмедиа дизайн
» Хувцасны дизайн
Магистрын хөтөлбөр
» Дүрслэх урлаг, зураг зүйн боловсрол
» Технологийн боловсрол
» Урлагийн боловсрол
» График дизайн
» Урлаг судлал

Докторын хөтөлбөр
» Урлаг судлал

 

Тэнхмүүд:                                                     Тэнхмийн эрхлэгчид:

Дүрслэх урлагийн тэнхим                             доктор (Ph.D)А.Ариунболд

Технологийн тэнхим                                     дэд профессор Д.Сэрээтэрдорж

Дизайн, зураг зүйн тэнхим                           дэд профессор Р.Гоцбаяр