МУБИС-ийн Дүрслэх Урлаг, Технологийн сургууль нь:

  • Захиргаа аж, ахуй
  • Сургалтын хөтөлбөр, багшийн хөгжлийн алба
  • Оюутны хөгжлийн алба
  • Дүрслэх урлагийн тэнхим
  • Технологийн тэнхим
  • Дизайн, зураг зүйн тэнхим гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Дүрслэх Урлаг, Технологийн Сургууль нь хичээлийн 1, 2, 7 дугаар байруудад мэргэжлийн 8 уран зураг, хар зургийн урлан, технологийн 7 кабинет, компьютерийн 3 лаборатори, лекц, семинарын 6 танхимтай.

Дүрслэх Урлаг, Технологийн сургуулийн харъяа анги танхимууд нь:

НэрБайршил
1Захиргаа аж, ахуйХичээлийн 7-р байрны 5 давхар
2Сургалтын хөтөлбөр, багшийн хөгжлийн албаХичээлийн 7-р байрны 5 давхар
3Оюутны хөгжлийн албаХичээлийн 1-р байрны 134 тоот
4Дүрслэх урлагийн тэнхимХичээлийн 7-р байрны 1 давхарын 119, 120, 130, 131 болон хичээлийн 7-р байрны 6 давхар анги танхимууд
5Технологийн тэнхимХичээлийн 2-р байрны 1 давхарт, хичээлийн 7-р байрны В1 давхарын анги танхимууд
6Дизайн, зураг зүйн тэнхимХичээлийн 7-р байрны 3 болон 4 давхар