Хөтөлбөрийн алба нь МУБИС-ийн бакалаврын болон төгсөлтийн дараах сургалтын бодлогыг бүрэлдэхүүний сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлэх, “Багш боловсрол”-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, хэргэжилтэд хяналт тавих ажлыг төлөвлөх, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан, зохион байгуулах, оюутныг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй. 

Хөтөлбөрийн алба нь хөтөлбөр, сургалт хариуцсан 1 мэргэжилтэн, оюутны бүртгэл, төлбөр тооцоо, тэтгэлэг, оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагаа, оюутны хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан 2 мэргэжилтэнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. 2016 оноос хойш хөтөлбөрийн албаны даргаар ахлах багш С.Энхбаяр ажиллаж байна. 

  С.Энхбаяр
  Хөтөлбөрийн албаны дарга
  senkhbayar@yahoo.com
  77776226-2007
                                        

 Ч.Жавзандулам
  Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн
  javzandulam.ch@msue.edu.mn
  77776226-2008


  
  Д.Жигзмаа
  Оюутны хөгжлийн алба
  jigzmaa@msue.edu.mn
  77776226-2009
  Ж.Нармандах
  Оюутны хөгжлийн алба
  narmandakh.j@msue.edu.mn
  77776226-2009