Цахим хуудас шинэчлэгдэж байна.Та түр хүлээнэ үү

 

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Мэргэжил Суралцах хугацаа Сургалтын хэлбэр
1 Багш,урлагийн боловсрол D011404
4 жил өдөр
2 Багш,урлагийн боловсрол D011404 4 жил өдөр
3 Багш,урлагийн боловсрол D011404 Дизайн зураг зүйн багш 4 жил өдөр
4 График дизайн” D021202 Компьютер график 4 жил өдөр
5 График дизайн” D021202 Мультмедиа дизайн 4 жил өдөр
6 Хувцасны дизайн D021201 Хувцасны дизайн 4 жил өдөр